Kylpyhuoneen ja keittiön siivouspaketit

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki ja Vantaa sekä
Jyväskylä, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki,
Kangasniemi, Hirvensalmi ja Luhanka

Kyllästyttääkö kylpyhuoneen kalkkitahrat ja keittiöön pinttynyt lika?

Keit­tiön ja kyl­py­huo­neen sii­voa­mi­nen on usein eni­ten aikaa vie­vä ja työ­läin osa kodin puh­taa­na­pi­toa. Keit­tiös­sä ja kyl­py­huo­nees­sa on lukui­sia paik­ko­ja, jot­ka jää­vät usein nor­maa­li­sii­vouk­sen ulko­puo­lel­le ja kalk­ki­tah­rat, pint­ty­nyt lika sekä ras­va­tah­rat on vai­kea saa­da puh­taak­si. Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut tar­jo­aa rat­kai­sun tähän ongel­maan. Keit­tiön ja kyl­py­huo­neen sii­vous­pa­ket­ti on käte­vä tapa tila­ta useam­pi pal­ve­lu yhdel­lä ker­taa, val­miik­si mää­ri­tel­ty­nä kokonaisuutena. 

Keittiön ja kylpyhuoneen siivouspaketeissa pureudutaan niihin pintoihin, jotka usein unohtuvat perussiivouksessa

Keit­tiön ja kyl­py­huo­neen käte­vil­lä sii­vous­pa­ke­teil­la saa­daan näis­sä pint­ty­neen lian kan­nal­ta haas­teel­li­sis­sa tilois­sa aikaan eri­tyi­sen puh­das­ta jäl­keä ja kiil­tä­viä pin­to­ja. Sii­vous­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy perus­teel­li­nen puh­dis­tus niil­le pai­koil­le keit­tiös­sä ja kyl­py­huo­nees­sa, jot­ka jää­vät usein sii­vouk­sen ulot­tu­mat­to­miin ja pint­ty­neen lian alle. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me sii­vouk­sis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la (pois­lu­kien Hel­sin­gin kes­kus­tan alue) sekä Kes­ki-Suo­men alueella. 

Kylpyhuonepaketilla kiiltävät lasipinnat sekä kaakelit ja puhtaan raikas sauna

HINTAAN 185,00 € (sis. alv 24 %)

  • Lat­tioi­den pesu harjalla
  • Sei­nien harjapesu/pyyhintä
  • Lat­tia­kai­vo­jen pesu
  • Kal­kin­pois­to­kä­sit­te­ly lasi- ja metallipinnoille
  • Saunanpesu/ammeenpesu

Keittiöpaketilla putipuhdas jääkaappi sekä kiiltävä uuni ja liesituuletin 

HINTAAN 165,00 € (sis. alv 24 %) 

  • Uunin puh­dis­tus
  • Lie­si­tuu­let­ti­men puhdistus
  • Jää­kaa­pin pesu
  • Pakas­ti­men sula­tus ja puhdistus

Tiesitkö, että voit saada siivouspalveluista kotitalousvähennystä?

Vuon­na 2022 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500 € asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Kiinnostuitko kylpyhuoneen tai keittiön siivouspaketista?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin jutel­laan lisää!

Soita 000 000 0000