Mökkisiivous

100 km:n säteellä Joutsasta

Onko mökkisi siivouksen tarpeessa? 

Loma lähes­tyy ja mök­ki sii­voa­mat­ta! Eikö oli­si muka­vaa aloit­taa loman­viet­to tai pit­kä vii­kon­lop­pu puh­taan raik­kaas­sa mökis­sä, ilman nur­kis­sa pyö­ri­viä pöly­pal­lo­ja ja tunk­kais­ta hajua? Tee­tä mök­ki­sii­vous käte­väs­ti sii­vousa­lan ammat­ti­lai­sil­la. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me mök­ki­sii­vouk­sis­sa Jout­san lähi­kun­nis­sa, kuten esi­mer­kik­si Kan­gas­nie­mel­lä, Hir­ven­sal­mel­la, Hei­no­las­sa, Har­to­las­sa, Lei­von­mäel­lä, Sys­mäs­sä, Per­tu­maal­la ja Luhangassa

Älä tuhlaa lomaasi siivoamiseen 

Mil­tä kuu­los­tai­si, jos voi­sit aloit­taa loman vie­ton heti mökil­le saa­vut­tua­si, ilman että sinun tar­vit­see ensin tuu­let­taa koko tupaa. Sen sijaan voi­sit käy­dä nuk­ku­maan raik­kai­siin laka­noi­hin ja naut­tia pölyt­tö­mis­tä pin­nois­ta heti herät­tyä­si. Mök­ki­sii­vouk­sen ansios­ta se on mah­dol­lis­ta. Älä enää epä­röi, vaan tilaa mök­ki­sii­vous vie­lä tänään! Löy­tyy­kö mökil­tä vain män­ty­suo­paa ja kotoa tuo­tu van­ha pöly­ni­mu­ri? Ei hait­taa, me käy­täm­me mök­ki­sii­vouk­sis­sa omia sii­vous­vä­li­nei­täm­me ja pesu- sekä desinfiointiaineitamme! 

Mitä kaikkea mökin siivoukseen voidaan sisällyttää? 

  • Lat­tia­pin­to­jen imu­roin­ti ja nih­keä- / kosteapyyhintä
  • Lat­tia­lis­to­jen puhdistus
  • Mat­to­jen imu­roin­ti- / tamppaus
  • Pöly­jen pyy­hin­tä ja tah­ro­jen poisto
  • Keit­tiön ym. kaap­pien sisä- ja ulkoin­to­jen puhdistus
  • Työ­ta­so­jen, altai­den ja hano­jen pesu
  • Pesu­huo­neen ja wc-tilo­jen pesu
  • Mat­to­jen ja vuo­de­vaat­tei­den imu­roin­ti ja tuuletus
  • Ikku­noi­den pesu
  • Sau­na­ti­lo­jen pesu

Heräsikö sinulla kysymyksiä mökkisiivouksesta?

Tiesitkö, että voit saada siivouspalveluista kotitalousvähennystä? 

Vuon­na 2022 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500 € asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Haluatko kuulla lisää mökkisiivouksesta?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin jutel­laan lisää! 
Soita 000 000 0000